loading

หมายเลข CAS: 59-23-4
ชื่อผลิตภัณฑ์: d-galactose
eInecs: 200-416-4
น้ำหนักโมเลกุล: 180.1559
สูตรโมเลกุล: C6H12O6
สถานะห้องว่าง:
จำนวน:

d-galactose

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

นามแฝงจีน: D-(+)-glucopyranose; D-(+)-กาแลคโตส; d-galactose


การแนะนำ:  

       monosaccharide รวมกับกลูโคสเพื่อสร้างแลคโตส คริสตัลสีขาว เมื่อตกผลึกจากสารละลายน้ำมันจะมีหนึ่ง                    โมเลกุลของน้ำคริสตัล Melting_point118-120 ° C มันกลายเป็นอุปสรรคเมื่อตกผลึกจากสารละลายเอทานอล Melting_Point165-168 ° C           ละลายได้ในน้ำและเอทานอล ละลายได้เล็กน้อยในกลีเซอรอล มี dextrorotation


จุดประสงค์หลัก: มันถูกใช้ในการสังเคราะห์อินทรีย์และในการแพทย์เพื่อตรวจสอบการทำงานของตับ

ก่อน: 
ถัดไป: